Regulamin akcji

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Portal Charity-Activity.com.
2. Uczestnicy biorą udział w każdym wydarzeniu dobrowolnie.
3. Zapisując się na wydarzenie uczestnicy oświadczają, że zapoznali się i akceptują warunki niniejszego regulaminu.
4. Przestrzeganie niniejszego regulaminu przez Uczestnika jest obowiązkowe.

1. Celem wydarzeń jest połączenie indywidualnej aktywności fizycznej z aktywnością charytatywną.
2. Zapisując się uczestnicy wpłacają wpisowe, które nie jest zwrotne i jest przekazywane na określony w zapisach każdej akcji cel charytatywny.
3. Uczestnicy wykonują indywidualnie wskazaną przez siebie aktywność fizyczną w określonym zapisami danego wydarzenia terminie.
4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za uczestnika w trakcie wykonywania przez niego indywidualnej aktywności fizycznej w ramach akcji organizowanej przez Portal.
5. Uczestnicy w momencie zgłaszania się do udziału w akcji mogą wesprzeć organizację dobrowolnym datkiem na rozwój inicjatywy i Portalu.
6. Organizator zastrzega sobie możliwość sprzedaży dodatkowych gadżetów w ramach akcji, z których zysk przeznaczy na koszty związane z przeprowadzeniem akcji (w tym koszty księgowe, obsługę płatności elektronicznych, promocję wydarzenia), rozwój portalu i działania przy kolejnych akcjach charytatywnych.

UCZESTNIK – to osoba fizyczna biorąca udział w akcji po spełnieniu wszystkich niezbędnych formalności wskazanych przez Organizatora w formularzu zapisów.

Uczestnikiem może zostać każda osoba, bez ograniczenia wiekowego. Osoby poniżej 18 roku życia za zgodą rodzica lub opiekuna. Osoby poniżej 14 roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna.

PORTAL – Strona internetowa działająca pod adresem charity-activity.com

  1. Czas trwania akcji: 18.05 – 12.07 
  2. Zapisy: https://zapisy.pomiar-czasu.pl/charity-activity-run-pobiegnij-dla-polskiej-sluzby-zdrowia-v4795.pl.html
  3. Cel charytatywny: Wsparcie polskiej służby zdrowia w walce z Covid – 19
  4. Wpisowe: 10zł – przekazane w 100% do skarbonki “Biegacze dla służby zdrowia – Charity Activity Challenge” na siepomaga.pl
  5. Medal – uczestnicy mają możliwość zakupu medalu podczas zapisywania się na bieg. Zamówione medale zostaną wysłane w ciągu tygodnia po wydarzeniu.
  6. 5 złotych na rozwój inicjatywy – uczestnicy mają możliwość dobrowolnego wsparcia portalu Charity Activity w kwocie 5 złotych podczas zapisywania się na bieg.

1. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykorzystania jego utrwalonego wizerunku oraz wpisów dotyczących akcji w mediach społecznościowych Uczestnika na Portalu Charity-Activity.com oraz w mediach społecznościowych Organizatora.

2. Rozpowszechnianie wizerunku, o którym mowa w pkt. 6 powyżej odbywa się w oparciu o zezwolenie, o którym mowa w art. 81 ust. 1 zd. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zezwolenie jest udzielone przez Uczestnika poprzez akceptację niniejszego Regulaminu w momencie zapisania się na wydarzenie poprzez formularz zapisów. Zezwolenie udzielone przez Uczestnika w powyższy sposób jest oświadczeniem woli wyrażonym w rozumieniu art. 60 k.c. w związku z art. 81 ust. 1 zd. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawa pokrewnych. Oświadczenie woli – zezwolenie nie może być swobodnie cofnięte po wyrażeniu i zrealizowaniu Wydarzenia, gdyż zgodnie z art. 61 § 1 zd. 2 k.c.

1. Organizatorem akcji jest Portal Charity-Activity.com
2. Organizator udostępnia Uczestnikom adres email: biuro.charityactivity@gmail.com
przeznaczony do kontaktów z nią, na który Użytkownicy mogą kierować do Organizatora wszelkie zapytania, sugestie, uwagi i informacje.
3. Portal stanowi wyłączną własność Operatora.
4. Operatorem akcji jest Fundacja Kocham Góry z siedzibą w Krakowie, ul. Gnieźnieńska 2/8, 31-317 Kraków, wpisana do rejestru stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS 0000649046, NIP 7343544401, REGON 366018806.
5. Logo i nazwa Portalu są prawnie chronione i stanowią własność Fundacji. Jakiekolwiek wykorzystywanie logo lub nazwy Portalu bez zgody Fundacji, poza przypadkami dozwolonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jest zabronione.
6. Fundacja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
7. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione w Portalu. Nowe zapisy wchodzą w życie z dniem opublikowania nowego regulaminu.

Instagram